Svensk turism ökar kraftigt

Sverige ligger nu på femte plats i World Economics Forums rapport, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Vartannat år utvärderas 139 länders konkurrenskraft, affärsklimat och bäst potential för utveckling av turism. Mellan 2007 och 2009 klättrade Sverige från 17 till 7 plats och i år alltså till plats 5. Rapporten tar upp 14 kritiska nyckelområden som ett land behöver för att kunna utveckla turistnäringen. Sverige är raknad etta inom tre av nyckelområdena: Hållbar utveckling, infrastruktur och kulturella värden.

Läs mer här »

aug 30, 2011